Nationalhymne Belgien

Martin Maciej 2

Nationalhymne Barbanconne

O dierbaar België
O heilig land der vaad’ren
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.
Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd.
Bloei, o land, in eendracht niet te breken;
Wees immer u zelf en ongeknecht,
Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!

Zum WM Kader Belgien

downloaden

Belgian National Anthem - "La Brabançonne" (FR/DE/NL/EN).

Zu den Kommentaren

Kommentare zu diesem Artikel

* Werbung